شاهوار،قاره کوچک انشاالله روزی شاهد ایران وشاهرودی پیشرفته ومرفه باشیم.من همایون یاقوتی ام عاشق شاهرود ودوستدار شاهرودی.فارغ التحصیل رشته پزشکی ازدانشگاه علوم پزشکی یاسوج هستم وخوشحال میشم بادادن نظرات ارزنده خودتان در بحثها شرکت کنید. manyekdoost@yahoo.com ایمیل وبلاگ http://shahrood273.mihanblog.com 2018-12-08T07:07:17+01:00 text/html 2017-09-03T21:05:36+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی سیاست زدگی رسانه ای http://shahrood273.mihanblog.com/post/575 <div><b style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4">متاسفانه</font></b><font size="3" style="font-family: Mihan-Yekan;"> مدتی است شاهد بی انصافی برخی از رسانه های شهرستان در بیان برخی واقعیات هستیم.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">انتقادات اخیر دو کانال شاهرود امروز و شاهرود نیوز نسبت به نماینده محترم شهرستان شاهرود و میامی نه تنها نشانی از دلسوزی ندارد بلکه بازهم سیاست زدگی برخی از رسانه ها را میرساند....</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></div> text/html 2017-09-02T20:41:32+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی فراروی شورای شهر ... http://shahrood273.mihanblog.com/post/574 <div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000">وضعیت عمران شهری شاهرود &nbsp;در دهه ی اخیر مورد انتقادات فراوان و ناامیدی مردم این دیار از متولیان امر بوده است و این در حالی است که ما شاهد پیشرفت &nbsp;عمرانی &nbsp;شهرهایی هستیم که روزگاری نسبت به شاهرود بی بهره تر بودند. &nbsp;اما شاهرود همچنان اندر خم یک کوچه است! ....</font></div> text/html 2017-07-21T07:04:20+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی فرودگاه ، مردم ، توسعه http://shahrood273.mihanblog.com/post/573 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301172650/2035649.jpg" alt=""></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">فرودگاه شاهرود باهمت مردم وکمیته مردمی به زودی به یک فرودگاه کامل تبدیل میشود که این مهم نشان دهنده دونکته اساسی است :&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">1-عنصر شاهرودی هر وقت برای هدفی متحد شده است به بهترین شکل آن هدف قابل دسترس شده است. این نکته مهم ضرورت اتحاد برای رفع دیگر نیازهای شهرستان را به ما گوشزد می کند. از آنجایی که شاهرود نیاز به جذب سرمایه برای رشد و شکوفایی دارد توجه مردم به بسترهای مناسب جذب و هدایت سرمایه، همچون شرکت تعاونی توسعه و عمران شاهرود برای گشایش مسیر شکوفایی و کارآفرینی شاهرود را دوچندان می کند.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">2-بار دیگر شاهد کم لطفی دولت در حق مردم شاهرود هستیم. قائده براین است اگر مردم منطقه ای برای آبادانی دیارشان قدمی بر &nbsp;می دارند دولت چندین برابر آن کمک کند که متاسفانه درباره شاهرود همیشه عکس این قضیه بوده است ! امیدوارم دولت با تصویب مرزهوایی و استقرار گمرک در فرودگاه حداقل دین خود را به مردم شاهرود ادا کند.</font></div> text/html 2017-06-22T12:36:55+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی راه رفتن در میان ابرها http://shahrood273.mihanblog.com/post/569 <font face="Mihan-Yekan" size="4">برای راه رفتن روی ابرها نیازی نیست حتما به آسمان بروی، در جنگل "ابر" آسمان به زمین می آید...</font><div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298531976/Untitled2.png" alt=""></div> </div> text/html 2017-06-18T19:00:23+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی بی انصافی وفراموش کاری شاهرود نیوز http://shahrood273.mihanblog.com/post/568 <div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000"><i>امروز مقاله ای درسایت شاهرود نیوز منتشر شد که به نظر حقیر دوراز انصاف وتقوا بود ابتدا به لینک زیر بروید ان را مطالعه کنید سپس نوشته های این حقیر را از نظر بگذرانید</i></font></b></div><div><a href="http://www.shahroodnews.in/?p=5544" target="" title=""><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><i>http://www.shahroodnews.in/?p=5544</i></font></b></a></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000"><i>من قصد دارم چندسوال ساده از جناب شریف مدیر مسئول شاهرود نیوز ومسئول سابق روابط عمومی دفتر دکتر کاظم جلالی مطرح کنم تا برهمگان ثابت شود این مقاله جز تخریب وتضعیف غیرمنصفانه وحرکت درجهت تضعیف و رشد شهرستان خاصیتی ندارد....</i></font></b></div><div><br></div> text/html 2017-06-18T18:36:17+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی مرز هوایی شاهرود ترازوی صداقت دولت در برقراری عدالت http://shahrood273.mihanblog.com/post/567 <div><font face="Mihan-Nassim" color="#ff0000" size="5"><b>در روزهای اخیر شاهدیم که منطقه ویژه اقتصادی سمنان توسط هیئت دولت تصویب شده اما مرزهوایی شاهرود علی الرغم اینکه مدت زیادی است از ارسالش به دولت می گذرد فعلا مسکوت مانده و...</b></font></div> text/html 2017-06-16T21:50:17+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی بررسی چرایی رأی کمتر رئیس جمهور در استان زادگاه خود http://shahrood273.mihanblog.com/post/566 <div style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; line-height: 25px; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; text-align: justify; color: rgb(0, 78, 153);"><span style="font-family: Mihan-Nassim; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3"><b><i>امروز مسؤولان پاسخ دهند که شکست حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در استان زادگاهش به‌واسطه ناکارآمدی مسؤولان سیاسی استان سمنان یا مسائل دیگر؟</i></b></font></span></div> text/html 2015-12-16T16:08:31+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی برنامه پروازی فرودگاه شاهرود (جدید) http://shahrood273.mihanblog.com/post/565 <font size="4" face="Mihan-Nassim">بیاییم باهمراهی هم شاهد رونق فرودگاه شهرمان باشیم...</font><div><div><div><font size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8298160918/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B2_%DB%B3%DB%B1_%DB%B0%DB%B6.jpg" alt=""></font></div> </div> </div> text/html 2015-07-11T17:09:16+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی تلخی روز قدس http://shahrood273.mihanblog.com/post/562 <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 28px; text-align: right;"><font color="#ff0000">ظلمی که بخاطرمقاصدسیاسی واغراض شخصی در حق مردم مظلوم شاهرود رواشد</font></span> text/html 2015-06-26T10:55:06+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی از پروازها حمایت کنیم http://shahrood273.mihanblog.com/post/561 <br><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">برای خرید حضوری به آژانس شاهوارگشت به تلفن</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; text-align: center; background-color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 21px; text-align: center; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5">32246400 (023</font></span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 21px; text-align: center; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5">)&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; text-align: center; background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></div><div><font size="5">مردم باصفای شاهرود انشاالله باکمک به پروازها</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">زمینه رونق شهرمان را بیش از پیش فراهم سازیم</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2015-06-24T12:04:29+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی پتاس ومنگنز طرود در مسیر تحقق http://shahrood273.mihanblog.com/post/560 <font color="#990000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خبری بسیار مسرت بخش</font> text/html 2015-06-24T09:03:14+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی حذف کد رشته های فاقد مجوز دانشگاه آزاد http://shahrood273.mihanblog.com/post/559 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خبرگزاری مهر خبر از پایان رسیدگی به پروندههای بدون مجوز دانشگاه آزاد داده است</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">وبه نقل از شورای گسترش خبر از دستور وزارت علوم برای حذف کد رشته های فاقد مجوز&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">را داده است.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">این محض اطلاع دوستان بود!!انشاالله سخنان دکتر دزیانیان برای تایید همه رشته ها محقق بشود</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">(اصل خبر در قسمت حوزه ودانشگاه خبرگزاری مهر باعنوان حذف کد رشته های &nbsp;فاقد مجوز</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دانشگاه آزاد آمده است)</font></div> text/html 2015-06-23T09:02:25+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی صحبتهای امید بخش دکتر دزیانیان http://shahrood273.mihanblog.com/post/558 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">از دکتر دزیانیان تشکر می کنم که به افکار عمومی احترام گذاشتند وپاسخگوی</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قضیه تایید نشدن رشته های ارشد ودکترا دانشگاه بودند</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حتما ادامه مطلب مطالعه بفرمایید</font></div> text/html 2015-06-22T17:08:35+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی برنامه پروازهای جدید فرودگاه http://shahrood273.mihanblog.com/post/557 <div align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تهیه بلیط :آژانس شاهوار گشت 32246400</font></div><div align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نوع هواپیما:یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای مسافربری(بوئینگ ام دی)</font></div><div align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیاییم برای رونق شهرمان به رونق فرودگاه کمک کنیم</font></div><div align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">درصورت استقبال مردمی پروازها به تمام ایام هفته تعمیم داده خواهد شد</font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:2.25pt;mso-table-rspace:2.25pt; mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:column; mso-table-left:right;mso-table-top:middle;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">روز</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">ساعت حرکت</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">از</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">زمان پرواز</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">شنبه ها</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#535353"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>21.40</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#535353">تهران</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#535353">یک ساعت</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">یکشنبه ها</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#535353"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5.30</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#535353">شاهرود</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#535353">یک ساعت</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">یکشنبه ها</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#535353"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>19</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#535353">تهران</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#535353">یک ساعت</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red">یکشنبه ها</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#535353"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>21</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#535353">شاهرود</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="160" valign="top" style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#535353">یک ساعت</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#535353"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> text/html 2015-06-19T08:31:16+01:00 shahrood273.mihanblog.com همایون یاقوتی خبر تکمیلی حذف رشته ها http://shahrood273.mihanblog.com/post/556 <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 28px; text-align: right;">به نظر می رسد واحد شاهرود یکی از بیشترین حذفیات در واحدهای کشور داشته است.</span> <div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 28px; text-align: right;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 28px; text-align: right;"><br></span></div><div><span style="font-family: RTNassim, 'B Yekan', Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; letter-spacing: -0.300000011920929px; line-height: 27.2000007629395px; text-align: right;">http://www.msrt.ir/fa/Edu/Pages/Home.aspx</span></div>