شاهوار،قاره کوچک انشاالله روزی شاهد ایران وشاهرودی پیشرفته ومرفه باشیم.من همایون یاقوتی ام عاشق شاهرود ودوستدار شاهرودی.فارغ التحصیل رشته پزشکی ازدانشگاه علوم پزشکی یاسوج هستم وخوشحال میشم بادادن نظرات ارزنده خودتان در بحثها شرکت کنید. manyekdoost@yahoo.com ایمیل وبلاگ tag:http://shahrood273.mihanblog.com 2018-12-09T18:54:08+01:00 mihanblog.com سیاست زدگی رسانه ای 2017-09-03T21:05:36+01:00 2017-09-03T21:05:36+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/575 همایون یاقوتی متاسفانه مدتی است شاهد بی انصافی برخی از رسانه های شهرستان در بیان برخی واقعیات هستیم.انتقادات اخیر دو کانال شاهرود امروز و شاهرود نیوز نسبت به نماینده محترم شهرستان شاهرود و میامی نه تنها نشانی از دلسوزی ندارد بلکه بازهم سیاست زدگی برخی از رسانه ها را میرساند....  متاسفانه مدتی است شاهد بی انصافی برخی از رسانه های شهرستان در بیان برخی واقعیات هستیم.
انتقادات اخیر دو کانال شاهرود امروز و شاهرود نیوز نسبت به نماینده محترم شهرستان شاهرود و میامی نه تنها نشانی از دلسوزی ندارد بلکه بازهم سیاست زدگی برخی از رسانه ها را میرساند....


 
]]>
فراروی شورای شهر ... 2017-09-02T20:41:32+01:00 2017-09-02T20:41:32+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/574 همایون یاقوتی وضعیت عمران شهری شاهرود  در دهه ی اخیر مورد انتقادات فراوان و ناامیدی مردم این دیار از متولیان امر بوده است و این در حالی است که ما شاهد پیشرفت  عمرانی  شهرهایی هستیم که روزگاری نسبت به شاهرود بی بهره تر بودند.  اما شاهرود همچنان اندر خم یک کوچه است! .... وضعیت عمران شهری شاهرود  در دهه ی اخیر مورد انتقادات فراوان و ناامیدی مردم این دیار از متولیان امر بوده است و این در حالی است که ما شاهد پیشرفت  عمرانی  شهرهایی هستیم که روزگاری نسبت به شاهرود بی بهره تر بودند.  اما شاهرود همچنان اندر خم یک کوچه است! .... ]]> فرودگاه ، مردم ، توسعه 2017-07-21T07:04:20+01:00 2017-07-21T07:04:20+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/573 همایون یاقوتی فرودگاه شاهرود باهمت مردم وکمیته مردمی به زودی به یک فرودگاه کامل تبدیل میشود که این مهم نشان دهنده دونکته اساسی است : 1-عنصر شاهرودی هر وقت برای هدفی متحد شده است به بهترین شکل آن هدف قابل دسترس شده است. این نکته مهم ضرورت اتحاد برای رفع دیگر نیازهای شهرستان را به ما گوشزد می کند. از آنجایی که شاهرود نیاز به جذب سرمایه برای رشد و شکوفایی دارد توجه مردم به بسترهای مناسب جذب و هدایت سرمایه، همچون شرکت تعاونی توسعه و عمران شاهرود برای گشایش مسیر شکوفایی و کارآفرینی شاهرود را دوچندان می کن
فرودگاه شاهرود باهمت مردم وکمیته مردمی به زودی به یک فرودگاه کامل تبدیل میشود که این مهم نشان دهنده دونکته اساسی است : 
1-عنصر شاهرودی هر وقت برای هدفی متحد شده است به بهترین شکل آن هدف قابل دسترس شده است. این نکته مهم ضرورت اتحاد برای رفع دیگر نیازهای شهرستان را به ما گوشزد می کند. از آنجایی که شاهرود نیاز به جذب سرمایه برای رشد و شکوفایی دارد توجه مردم به بسترهای مناسب جذب و هدایت سرمایه، همچون شرکت تعاونی توسعه و عمران شاهرود برای گشایش مسیر شکوفایی و کارآفرینی شاهرود را دوچندان می کند.
2-بار دیگر شاهد کم لطفی دولت در حق مردم شاهرود هستیم. قائده براین است اگر مردم منطقه ای برای آبادانی دیارشان قدمی بر  می دارند دولت چندین برابر آن کمک کند که متاسفانه درباره شاهرود همیشه عکس این قضیه بوده است ! امیدوارم دولت با تصویب مرزهوایی و استقرار گمرک در فرودگاه حداقل دین خود را به مردم شاهرود ادا کند.
]]>
راه رفتن در میان ابرها 2017-06-22T12:36:55+01:00 2017-06-22T12:36:55+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/569 همایون یاقوتی برای راه رفتن روی ابرها نیازی نیست حتما به آسمان بروی، در جنگل "ابر" آسمان به زمین می آید... برای راه رفتن روی ابرها نیازی نیست حتما به آسمان بروی، در جنگل "ابر" آسمان به زمین می آید...
]]>
بی انصافی وفراموش کاری شاهرود نیوز 2017-06-18T19:00:23+01:00 2017-06-18T19:00:23+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/568 همایون یاقوتی امروز مقاله ای درسایت شاهرود نیوز منتشر شد که به نظر حقیر دوراز انصاف وتقوا بود ابتدا به لینک زیر بروید ان را مطالعه کنید سپس نوشته های این حقیر را از نظر بگذرانیدhttp://www.shahroodnews.in/?p=5544من قصد دارم چندسوال ساده از جناب شریف مدیر مسئول شاهرود نیوز ومسئول سابق روابط عمومی دفتر دکتر کاظم جلالی مطرح کنم تا برهمگان ثابت شود این مقاله جز تخریب وتضعیف غیرمنصفانه وحرکت درجهت تضعیف و رشد شهرستان خاصیتی ندارد.... امروز مقاله ای درسایت شاهرود نیوز منتشر شد که به نظر حقیر دوراز انصاف وتقوا بود ابتدا به لینک زیر بروید ان را مطالعه کنید سپس نوشته های این حقیر را از نظر بگذرانید
http://www.shahroodnews.in/?p=5544
من قصد دارم چندسوال ساده از جناب شریف مدیر مسئول شاهرود نیوز ومسئول سابق روابط عمومی دفتر دکتر کاظم جلالی مطرح کنم تا برهمگان ثابت شود این مقاله جز تخریب وتضعیف غیرمنصفانه وحرکت درجهت تضعیف و رشد شهرستان خاصیتی ندارد....

]]>
مرز هوایی شاهرود ترازوی صداقت دولت در برقراری عدالت 2017-06-18T18:36:17+01:00 2017-06-18T18:36:17+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/567 همایون یاقوتی در روزهای اخیر شاهدیم که منطقه ویژه اقتصادی سمنان توسط هیئت دولت تصویب شده اما مرزهوایی شاهرود علی الرغم اینکه مدت زیادی است از ارسالش به دولت می گذرد فعلا مسکوت مانده و... در روزهای اخیر شاهدیم که منطقه ویژه اقتصادی سمنان توسط هیئت دولت تصویب شده اما مرزهوایی شاهرود علی الرغم اینکه مدت زیادی است از ارسالش به دولت می گذرد فعلا مسکوت مانده و... ]]> بررسی چرایی رأی کمتر رئیس جمهور در استان زادگاه خود 2017-06-16T21:50:17+01:00 2017-06-16T21:50:17+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/566 همایون یاقوتی امروز مسؤولان پاسخ دهند که شکست حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در استان زادگاهش به‌واسطه ناکارآمدی مسؤولان سیاسی استان سمنان یا مسائل دیگر؟ امروز مسؤولان پاسخ دهند که شکست حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در استان زادگاهش به‌واسطه ناکارآمدی مسؤولان سیاسی استان سمنان یا مسائل دیگر؟ ]]> برنامه پروازی فرودگاه شاهرود (جدید) 2015-12-16T16:08:31+01:00 2015-12-16T16:08:31+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/565 همایون یاقوتی بیاییم باهمراهی هم شاهد رونق فرودگاه شهرمان باشیم... بیاییم باهمراهی هم شاهد رونق فرودگاه شهرمان باشیم...
]]>
تلخی روز قدس 2015-07-11T17:09:16+01:00 2015-07-11T17:09:16+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/562 همایون یاقوتی ظلمی که بخاطرمقاصدسیاسی واغراض شخصی در حق مردم مظلوم شاهرود رواشد ظلمی که بخاطرمقاصدسیاسی واغراض شخصی در حق مردم مظلوم شاهرود رواشد ]]> از پروازها حمایت کنیم 2015-06-26T10:55:06+01:00 2015-06-26T10:55:06+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/561 همایون یاقوتی برای خرید حضوری به آژانس شاهوارگشت به تلفن 32246400 (023) مردم باصفای شاهرود انشاالله باکمک به پروازهازمینه رونق شهرمان را بیش از پیش فراهم سازیم

برای خرید حضوری به آژانس شاهوارگشت به تلفن

 32246400 (023

مردم باصفای شاهرود انشاالله باکمک به پروازها

زمینه رونق شهرمان را بیش از پیش فراهم سازیم]]>
پتاس ومنگنز طرود در مسیر تحقق 2015-06-24T12:04:29+01:00 2015-06-24T12:04:29+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/560 همایون یاقوتی خبری بسیار مسرت بخش خبری بسیار مسرت بخش ]]> حذف کد رشته های فاقد مجوز دانشگاه آزاد 2015-06-24T09:03:14+01:00 2015-06-24T09:03:14+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/559 همایون یاقوتی خبرگزاری مهر خبر از پایان رسیدگی به پروندههای بدون مجوز دانشگاه آزاد داده استوبه نقل از شورای گسترش خبر از دستور وزارت علوم برای حذف کد رشته های فاقد مجوز را داده است.این محض اطلاع دوستان بود!!انشاالله سخنان دکتر دزیانیان برای تایید همه رشته ها محقق بشود(اصل خبر در قسمت حوزه ودانشگاه خبرگزاری مهر باعنوان حذف کد رشته های  فاقد مجوزدانشگاه آزاد آمده است) خبرگزاری مهر خبر از پایان رسیدگی به پروندههای بدون مجوز دانشگاه آزاد داده است

وبه نقل از شورای گسترش خبر از دستور وزارت علوم برای حذف کد رشته های فاقد مجوز 

را داده است.

این محض اطلاع دوستان بود!!انشاالله سخنان دکتر دزیانیان برای تایید همه رشته ها محقق بشود

(اصل خبر در قسمت حوزه ودانشگاه خبرگزاری مهر باعنوان حذف کد رشته های  فاقد مجوز

دانشگاه آزاد آمده است)
]]>
صحبتهای امید بخش دکتر دزیانیان 2015-06-23T09:02:25+01:00 2015-06-23T09:02:25+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/558 همایون یاقوتی از دکتر دزیانیان تشکر می کنم که به افکار عمومی احترام گذاشتند وپاسخگویقضیه تایید نشدن رشته های ارشد ودکترا دانشگاه بودندحتما ادامه مطلب مطالعه بفرمایید از دکتر دزیانیان تشکر می کنم که به افکار عمومی احترام گذاشتند وپاسخگوی

قضیه تایید نشدن رشته های ارشد ودکترا دانشگاه بودند

حتما ادامه مطلب مطالعه بفرمایید
]]>
برنامه پروازهای جدید فرودگاه 2015-06-22T17:08:35+01:00 2015-06-22T17:08:35+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/557 همایون یاقوتی تهیه بلیط :آژانس شاهوار گشت 32246400نوع هواپیما:یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای مسافربری(بوئینگ ام دی)بیاییم برای رونق شهرمان به رونق فرودگاه کمک کنیمدرصورت استقبال مردمی پروازها به تمام ایام هفته تعمیم داده خواهد شد روز ساعت حرکت از زمان پرواز شنبه ها 21.40 تهران یک ساعت یکشنبه ها 5.30 شاهرود یک ساعت یکشنبه ها 19 ت تهیه بلیط :آژانس شاهوار گشت 32246400

نوع هواپیما:یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای مسافربری(بوئینگ ام دی)

بیاییم برای رونق شهرمان به رونق فرودگاه کمک کنیم

درصورت استقبال مردمی پروازها به تمام ایام هفته تعمیم داده خواهد شد
روز

ساعت حرکت

از

زمان پرواز

شنبه ها

21.40

تهران

یک ساعت

یکشنبه ها

5.30

شاهرود

یک ساعت

یکشنبه ها

19

تهران

یک ساعت

یکشنبه ها

21

شاهرود

یک ساعت

]]>
خبر تکمیلی حذف رشته ها 2015-06-19T08:31:16+01:00 2015-06-19T08:31:16+01:00 tag:http://shahrood273.mihanblog.com/post/556 همایون یاقوتی به نظر می رسد واحد شاهرود یکی از بیشترین حذفیات در واحدهای کشور داشته است. http://www.msrt.ir/fa/Edu/Pages/Home.aspx به نظر می رسد واحد شاهرود یکی از بیشترین حذفیات در واحدهای کشور داشته است.


http://www.msrt.ir/fa/Edu/Pages/Home.aspx
]]>